SSAB_GreenCoat

Remissvar på Boverkets förslag - Klimatdeklaration av byggnader

Boverket har haft i uppdrag av regeringen att lämna förslag om metod och regler för att redovisa byggnaders klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv. Stålbyggnadsinstitutet är i grunden positivt till att använda livscykelanalyser för att bedöma byggnaders klimatpåverkan, tyvärr saknas livscykelperspektivet i förslaget. Därför instämmer inte Stålbyggnadsinstitutet i förslaget.

Använd alltid livscykelperspektiv
Stålbyggnadsinstitutets ståndpunkt är att livscykelperspektiv där hela livscykeln beaktas alltid ska användas då byggmaterial ställs emot varandra. I förslaget framgår det att Boverket tänker sig att, i alla fall initialt, endas produktionsfasen av byggmaterialen ska beaktas, Modul A i standarderna EN 15978 och EN 15804. Det är den främsta orsaken till att Stålbyggnadsinstitutets inte instämmer i Boverkets förslag. Det finns stor risk för suboptimering där möjliga miljöbesparingar genom att förlänga livslängden och till slut återanvända eller återvinna produkter och material efter att de tjänat ut inte beaktas.
 
Förenligt med Byggproduktförordningen?
Vidare bör Boverket utreda om de föreslagna kraven är förenliga med Byggproduktförordningen eftersom kraven går utöver vad som anges i den och de harmoniserade standarder som finns för byggprodukter.
 
Kopplingen till cirkulär ekonomi
I förslaget som föreligger saknas också kopplingen till den cirkulära ekonomin eftersom återanvändning och återvinning inte ska beaktas.
 

Boverkets förslag återfinns i rapport 2018:23 som har fungerat som underlag i remissen N2018/04684/BB från Näringsdepartementet.

 

Läs hela svaret från Stålbyggnadsinstitutet


Aktuella nyheter

2019-03-19 - Tidningen Arkitekten
Entrén Bifrost ritades av arkitekter på Varg arkitekter och består av en fem ton tung stålplåt fäst i två järnmalmsbumlingar. Det var i...
2019-03-17 - Sveriges Radio
En av Sveriges största koldioxidutsläppare, SSAB i Oxelösund, planerar att stänga sina två masugnar. Därmed kommer utsläppen att minska med...
2019-03-15 - PLM & ERP News
När Trimble nu släpper de senaste versionerna av sina mjukvarulösningar för byggbranschen, Tekla Structures 2019, Structural Designer 2019...
2019-03-12 - Byggnorden.se
Areco fortsätter att växa. Efter ett fastighetsförvärv i Malmö kan det expansiva företaget öppna sin fjärde fabrik på kort tid och utöka...
2019-03-01 - MyNewsdesk Sweden
Tre vitt skilda flerbostadshus med nya uttryck och vackra materialkombinationer, en tingsrätt med pondus och ett expressivt resecentrum....
2019-02-28 - Affärer i Norr
Luleå Hybrit, projektet som ska utveckla en metod att göra stål utan kol, har börjat byggas på Svartön. Och intresset för projektet är...
2019-02-28 - Sveriges Radio
Europas ögon riktas nu mot Norrbotten när det kommer till hållbart energiarbete inom industrin.
2019-02-28 - Altinget
INDUSTRI. EU-kommissionens regler för nya Innovationsfonden ser ut att kunna skapa goda förutsättningar för omställningar i industrin....
2019-02-21 - Cision
Jernkontoret, initiativtagare till tjejhockeyturneringen Stålbucklan, har beslutat att dela ut stipendier om 10 000 kr vardera till de...
2019-02-21 - Metal Supply NO
Yngres Stålnettverk (YSN), sammen med sitt søsternettverk i Sverige, Norsk Stålforbund og SSAB inviterer til en uforglemmelig studiereise...