SSAB_GreenCoat

Remissvar på Boverkets förslag - Klimatdeklaration av byggnader

Boverket har haft i uppdrag av regeringen att lämna förslag om metod och regler för att redovisa byggnaders klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv. Stålbyggnadsinstitutet är i grunden positivt till att använda livscykelanalyser för att bedöma byggnaders klimatpåverkan, tyvärr saknas livscykelperspektivet i förslaget. Därför instämmer inte Stålbyggnadsinstitutet i förslaget.

Använd alltid livscykelperspektiv
Stålbyggnadsinstitutets ståndpunkt är att livscykelperspektiv där hela livscykeln beaktas alltid ska användas då byggmaterial ställs emot varandra. I förslaget framgår det att Boverket tänker sig att, i alla fall initialt, endas produktionsfasen av byggmaterialen ska beaktas, Modul A i standarderna EN 15978 och EN 15804. Det är den främsta orsaken till att Stålbyggnadsinstitutets inte instämmer i Boverkets förslag. Det finns stor risk för suboptimering där möjliga miljöbesparingar genom att förlänga livslängden och till slut återanvända eller återvinna produkter och material efter att de tjänat ut inte beaktas.
 
Förenligt med Byggproduktförordningen?
Vidare bör Boverket utreda om de föreslagna kraven är förenliga med Byggproduktförordningen eftersom kraven går utöver vad som anges i den och de harmoniserade standarder som finns för byggprodukter.
 
Kopplingen till cirkulär ekonomi
I förslaget som föreligger saknas också kopplingen till den cirkulära ekonomin eftersom återanvändning och återvinning inte ska beaktas.
 

Boverkets förslag återfinns i rapport 2018:23 som har fungerat som underlag i remissen N2018/04684/BB från Näringsdepartementet.

 

Läs hela svaret från Stålbyggnadsinstitutet


Aktuella nyheter

2019-05-15 - Metal Supply SE
Foto: Kiwa Inspecta. Foto: Kiwa...
2019-05-06 - Hållbart Byggande
En rad aktörer inom branschen tar tillsammans med Stålbyggnadsinstitutet nu initiativ till en ny europeisk standard för konstruktion i stål...
2019-05-02 - Infrastrukturnyheter.se
Den första maj tillträdde Erik Landgren rollen som vd för Kiwa Inspecta Sverige. Landgren efterträder Maria Lustin som axlat rollen som...
2019-04-29 - MyNewsdesk Sweden
Södertälje kommun har som strategi att vara den kommun som ger barn och ungdomar bäst förutsättningar att idrotta under uppväxten....
2019-04-25 - Dagens industri
Ståljätten SSAB redovisar ett rörelseresultat för första kvartalet om 1.674 miljoner kronor – klart över förväntade 1.524 Mkr. 
2019-04-23 - MyNewsdesk Sweden
Nyligen möttes vi av nyheten om att Stockholms sista gymnasieutbildning för byggnadsplåtslagare, i Kista norr om Stockholm, hotas av...
2019-04-23 - Noordiska Projekt
På årets Bauma i München presenterade SSAB en rad appar som kan laddas ner utan extra kostnad och som kan hjälpa kunder att bli mer...
2019-04-23 - MyNewsdesk Sweden
Den 25 april arrangeras arkitekturevenemanget PLÅT19 på Hotell 11 i Göteborg. PLÅT19 sätter fokus på möjligheterna med metall i...
2019-04-23 - World in Property
"Lilla Integralen" har en fasad av greencoat- stål från SSAB och har utsetts till en av finalisterna till den arkitektoniska utmärkelsen...
2019-04-22 - Affärer i Norr
Luleå Naturvårdsverket har nominerat Hybrit till sitt Miljömålspris 2019.