SSAB_GreenCoat

Remissvar på Boverkets förslag - Klimatdeklaration av byggnader

Boverket har haft i uppdrag av regeringen att lämna förslag om metod och regler för att redovisa byggnaders klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv. Stålbyggnadsinstitutet är i grunden positivt till att använda livscykelanalyser för att bedöma byggnaders klimatpåverkan, tyvärr saknas livscykelperspektivet i förslaget. Därför instämmer inte Stålbyggnadsinstitutet i förslaget.

Använd alltid livscykelperspektiv
Stålbyggnadsinstitutets ståndpunkt är att livscykelperspektiv där hela livscykeln beaktas alltid ska användas då byggmaterial ställs emot varandra. I förslaget framgår det att Boverket tänker sig att, i alla fall initialt, endas produktionsfasen av byggmaterialen ska beaktas, Modul A i standarderna EN 15978 och EN 15804. Det är den främsta orsaken till att Stålbyggnadsinstitutets inte instämmer i Boverkets förslag. Det finns stor risk för suboptimering där möjliga miljöbesparingar genom att förlänga livslängden och till slut återanvända eller återvinna produkter och material efter att de tjänat ut inte beaktas.
 
Förenligt med Byggproduktförordningen?
Vidare bör Boverket utreda om de föreslagna kraven är förenliga med Byggproduktförordningen eftersom kraven går utöver vad som anges i den och de harmoniserade standarder som finns för byggprodukter.
 
Kopplingen till cirkulär ekonomi
I förslaget som föreligger saknas också kopplingen till den cirkulära ekonomin eftersom återanvändning och återvinning inte ska beaktas.
 

Boverkets förslag återfinns i rapport 2018:23 som har fungerat som underlag i remissen N2018/04684/BB från Näringsdepartementet.

 

Läs hela svaret från Stålbyggnadsinstitutet


Aktuella nyheter

2019-01-14 - Dagensnaringsliv.se
Det står nu klart att den nya Skurubron i Nacka byggs av den italienska entreprenören Itinera S.p.A. Kontraktet som tecknades mellan...
2019-01-10 - Affärer i Norr
Luleå Två projekt i Norrbotten får stöd från Boverket till innovativt och hållbart bostadsbyggande.
2019-01-09 - Dagensnaringsliv.se
Ikoniska Chrysler Building i på Manhattan i New York är till salu enligt medieuppgifter i USA. Skyskrapan räknas som ett av art...
2019-01-07 - Cision
Den 10 januari tillträder Maja Boström som ny kommunikationsdirektör på Jernkontoret. Maja har många års erfarenhet som...
2019-01-03 - DN.se
DN DEBATT 4/1. Den svenska industrin har tagit fram färdplaner för att på sikt göra Sverige fossilfritt. Men för att nå målen krävs att...
2018-12-20 - Industritorget.se
Peab har fått uppdraget att bygga ett nytt museum för Hurtigruten på Stokmarknes i Nordnorge.
2018-12-19 - Kemivarldenbiotech.se
Forskare vid Luleå tekniska universitet och Höganäs AB får drygt fem miljoner kronor i ett fyraårigt forskningsprojekt, finansierat av...
2018-12-19 - Svensk Verkstad
Ståltullar, nytt forskningsinstitut och storsatsningar för klimatet – 2018 har varit ett minst sagt händelserikt år för svensk...
2018-12-19 - MyNewsdesk Sweden
Med initiativet ”Stål bygger en hållbar framtid” satsar Stålbyggnadsinstitutet på att lyfta fram stålets viktiga roll i ett hållbart...
2018-12-18 - Metallerochgruvor.se
I ett yttrande över Boverkets förslag till införande av ny klimatdeklarationslag av byggnader förordar Jernkontoret att bedömningar av...