SSAB_GreenCoat

Pris för bästa examensarbetet 2018

Stainless Steel Bridge Girders with Corrugated Webs - Efficiency, stability and life-cycle cost analysis, av Emil Karlsson

Examensarbetet behandlar korrugerade balkliv i brobalkar av duplexa rostfria stål. Arbetet omfattar både analys av bärförmåga och livscykelkostnader.

Inledningsvis redovisas en litteraturstudie kring teorin för balkar med korrugerade liv samt dess behandling i nu gällande normer. Därefter följer en omfattande numerisk simulering, inklusive parameterstudier, av bärförmåga i tvärkraft hos korrugerade liv av duplexa rostfria stål. Simulering sker med geometriskt och materiellt olinjär finit elementanalys vilket innebär beaktande av plasticitet, geometriska initialimperfektioner, samt andra ordningens effekter. Sådana simuleringar leder till mycket precisa resultat och är jämförbara med experimentella undersökningar. Med dessa simuleringar i ryggen föreslås förbättringar av beräkningsregler i nu gällande normer.

Rapporten är välskriven och väl disponerad och arbetet är mycket omfattande. Att lämna synpunkter på förbättring av normer måste anses gå långt utöver vad som förväntas av ett examensarbete. Inriktningen på duplexa rostfria stål och geometriskt och materiellt olinjära finit elementsimuleringar av bärförmåga ligger tveklöst i tiden.

Sammantaget uppvisar examensarbetet sådana kvaliteter att det förtjänar Stålbyggnadsinstitutets pris för bästa examensarbetet 2018.

Examesarbetet finns att läsa här.

2019 delas Stålbyggnadsinstitutets pris för bästa examensarbetet ut den 7 november på Svenskamässan i Göteborg!


Aktuella nyheter

2019-02-17 - Örebronyheter
Byggsektorns parter har tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan tecknat en ny nationell överenskommelse för...
2019-02-11 - Energimyndigheten
Den svenska industrin står ensam för en tredjedel av Sveriges växthusgasutsläpp. Projekten i Industriklivet har stor potential att minska...
2019-02-06 - Svensk Verkstad
SSABs unika program för certifierade medlemmar, Hardox® In My Body och My Inner Strenx®, är de mest omfattande programmen i branschen....
2019-02-05 - SvD
AKTIEANALYS. 2018 var ett bra år för stålgrossisten BE Group. Frågan är om utvecklingen kan fortsätta under kommande år. I så fall kan...
2019-02-05 - Industripress.se
Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret. Importen av stålprodukter till EU har ökat kraftigt sedan USA införde...
2019-02-05 - Industripress.se
SSAB Europe kommer att genomföra reparationer och underhållsarbete vid en av de två masugnarna vid anläggningen i Raahe, Finland. Det...
2019-01-29 - Affärsvärlden
Stålbolaget SSAB redovisar en omsättning som var högre än väntat under fjärde kvartalet. Resultatet var lägre än väntat. Bolaget ökar...
2019-01-26 - Dagens industri
Digitalisering, 3D-printning och hållbar utveckling är några av de hetaste trenderna inom den svenska stålforskningen.  “Forskningen har...
2019-01-25 - Cision
I helgen samlas företrädare för gruv- och stålbranschen på den årliga Hindersmässan i Örebro. Förutom att se tillbaka på det gångna...
2019-01-24 - Dagens industri
Ståltillverkaren SSAB står inför en kvartalsrapport där ovanligt stora planerade underhållskostnader drar ned resultatet, men där en stark...