SSAB_GreenCoat

Framtidens arkitekter lär sig arbeta med stål!

Under en vecka har arkitekturstudenter på KTH haft en intensivkurs i stålbyggande. Processen började med designutveckling på universitetets ritsal, övergick i tillverkning av stålelement i verkstaden och slutligen montage utanför Arkitekturhögskolan!

Efter en introduktion av möjligheterna i en stålbyggnadsverkstad och i svetsning hos Forsells Smide i Huddinge, samt föreläsningar av SBI och gästspelande Norsk stålförbund, kunde eleverna ta sig an uppgiften. 

I en avgränsad rumslig volym var uppgiften att vardera av fyra grupper skulle skapa en konstruktion som kunde bära minst 3 personer. Dessutom fick konstruktionen bara ha kontakt med marken i tre punkter. Varje grupp var också ålagda att skapa möten med skruvförband för att alla fyra volymer skulle kunna kopplas samman. 

Den praktiska verkstadsdelen gav eleverna möjligheten att lära känna materialet och få en förståelse för olika bearbetningsmoment samt detaljlösningar. 

Grupperna blev tilldelade ett specifikt material att arbeta med, antingen stång 8mm, rektangulära rör eller runda rör. Efter veckan var de blivande arkitekterna båda trötta, nöjda och en viktig erfarenhet rikare!

 

Delmomentet i kursen var ett samarrangemang av SBI och MVR.

 


Aktuella nyheter

2019-06-24 - Industri Nyheter.se
Nya Svinesundsbron förbinder Sverige med Norge och stod klar för fjorton år sedan. Väder, vind och trafik har slitit på bron, och det är nu...
2019-06-24 - Byggvärlden
Getingmidjan i Stockholm är en av de mest trafikerade järnvägssträckorna landet. I sommar går upprustningen av anläggningen in i ett av de...
2019-06-13 - Husbyggaren
Maj 2019 Gyproc Handbok kom första gången 1977 och har kommit ut i nya upplagor med jämna mellanrum, nu är det nästan nio år sedan sist....
2019-06-13 - Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
Nio nya ledamöter till IVA 13 juni 2019 Dela:...
2019-06-10 - Noordiska Projekt
Tata Steel gläder sig åt att kunna meddela att man som världens första stålföretag godkänts för att driva ett EDP-program (Environmental...
2019-06-10 - Bygga Stockholm
Folke Bernadottes bro, en ny gångbro över Djurgårdsbrunnsviken har i början av juni levererats och monteras nu färdigt på plats. Dela...
2019-06-08 - Betong.se
NCC är överens med Trafikverket om att bygga en ny bro över Kalix älv på E4:an. Den nya bron öppnar för tyngre transporter och ordervärdet...
2019-06-03 - Svensk Verkstad
En framtidsspaning av BE Groups Max Fjaestad. Hur utvecklar sig stålmarknaden framöver? Efterfrågan, handelshinder, råvarupriser och...
2019-05-28 - Sveriges Radio
Det väldiga projektet för SSAB, LKAB och Vattenfall att bli fossilfria går vidare. Nu börjar den första pilotanläggningen ta form ute på...
2019-05-27 - Byggnyheter.se
Det finländska planerings- och konsultföretaget inom byggbranschen Sitowise har undertecknat ett avtal om att förvärva samtliga aktier i...