SSAB_GreenCoat

Framtidens arkitekter lär sig arbeta med stål!

Under en vecka har arkitekturstudenter på KTH haft en intensivkurs i stålbyggande. Processen började med designutveckling på universitetets ritsal, övergick i tillverkning av stålelement i verkstaden och slutligen montage utanför Arkitekturhögskolan!

Efter en introduktion av möjligheterna i en stålbyggnadsverkstad och i svetsning hos Forsells Smide i Huddinge, samt föreläsningar av SBI och gästspelande Norsk stålförbund, kunde eleverna ta sig an uppgiften. 

I en avgränsad rumslig volym var uppgiften att vardera av fyra grupper skulle skapa en konstruktion som kunde bära minst 3 personer. Dessutom fick konstruktionen bara ha kontakt med marken i tre punkter. Varje grupp var också ålagda att skapa möten med skruvförband för att alla fyra volymer skulle kunna kopplas samman. 

Den praktiska verkstadsdelen gav eleverna möjligheten att lära känna materialet och få en förståelse för olika bearbetningsmoment samt detaljlösningar. 

Grupperna blev tilldelade ett specifikt material att arbeta med, antingen stång 8mm, rektangulära rör eller runda rör. Efter veckan var de blivande arkitekterna båda trötta, nöjda och en viktig erfarenhet rikare!

 

Delmomentet i kursen var ett samarrangemang av SBI och MVR.

 


Aktuella nyheter

2019-04-18 - Industripress.se
SSABs dotterbolag Tibnor förvärvar ståldistributionsdelen från Sanistål, Danmarks näst största ståldistributör. Förvärvet offentliggjordes...
2019-04-14 - Svenskbyggtidning.se
Den 1 april i år tillträdde Anders Paulsson som VD för hallbyggarkoncernen Borgas svenska bolag Borga Plåt AB. Han kommer närmast från...
2019-04-10 - Noordiska Projekt
SSAB offentliggjorde idag lanseringen av Strenx® 1100 Plus bandstål. Det är ett nytt varmvalsat, höghållfast stål med unika egenskaper för...
2019-04-10 - Hållbart Byggande
IVL Svenska Miljöinstitutet har vidareutvecklat det branschgemensamma verktyget för att beräkna byggnaders klimatpåverkan. Med hjälp av...
2019-04-10 - Sveriges Radio
Regeringen satsar ytterligare 100 miljoner kronor om året på miljöåtgärder för den svenska industrin.  Det är en del av vårbudgeten som...
2019-04-04 - Infrasverige.se
SSAB:s mångåriga kund, ViaCon i Polen, har tillverkat de korrugerade plåtar som används till ett brobygge i Ras Al Khaimah i Förenade...
2019-04-02 - Metal Supply SE
Foto: Teiksma Buseva....
2019-04-01 - Industritorget.se
I fredags tog Olle Spetz från Viskastrandsgymnasiet i Borås hem SM-guldet under finalen för unga plåtslagare, som arrangerades i...
2019-03-22 - Sveriges Radio
I veckan arrangerarades arkitekturgalan där årets tema var återanvändning. Står byggsektorn inför ett skifte där mer av det som slängs kan...
2019-03-19 - Tidningen Arkitekten
Entrén Bifrost ritades av arkitekter på Varg arkitekter och består av en fem ton tung stålplåt fäst i två järnmalmsbumlingar. Det var i...