SSAB_GreenCoat

Ändrade konstruktionsregler EKS11

EKS ändras kontinuerligt för att undvika omotiverad materialåtgång och ökande kostnader, den första juli träder EKS11 i kraft.

I den nya versionen av konstruktionsreglerna finns en hel del ändringar att hålla reda på. Nedan är exempel på några av ändringarna i avdelning E för stålkonstruktioner och ett urval av ändringar under övriga avdelningar. 

EKS Avdelning E – Tillämpning av EN 1993 – Dimensionering av stålkonstruktioner

1 a § Komplettering av allmänt råd med att provningen avser kompletterande oförstörande provning.

Motivering: Förtydliga att reducering av provning avser den oförstörande provningen. Frågor har förekommit om reduceringen även avser den okulära kontrollen. Den okulära kontrollen ska dock alltid göras för 100 % av svetsarna.

19 § Komplettering av allmänt råd om att för statiskt och kvasistatiskt belastade konstruktioner behöver inte högre utförandeklass än EXC2 väljas.

Motivering: Att välja en högre utförandeklass för svetsar än EXC2 ger ingen större säkerhet mot brott eftersom en högre begränsning av bland annat antalet porer än den som ges av svetskvalitetsklass C enligt EN-ISO 5817 inte ger någon högre säkerhet mot brott för en statisk belastad konstruktion.

  • Ändrade regler om kontroller
  • Ändrade regler om lastkombinationer
  • Ny modell för last från fordon i byggnader och på gårdsbjälklag
  • Ändrade regler för indelning i brandsäkerhetsklasser
  • Nya regler om brandskydd för Br0-byggnader
  • Ändrade regler om trapphus som enda utrymningsväg
  • Ändrade regler om brandpåverkan för utomhuskonstruktioner
  • Ändrade regler om snölast
  • Ändrade regler om vindlast
  • Nya och ändrade regler om olyckslast

Boverket går det att läsa mer om ändringarna i EKS.

Källa: Boverket

 


Aktuella nyheter

2019-06-24 - Industri Nyheter.se
Nya Svinesundsbron förbinder Sverige med Norge och stod klar för fjorton år sedan. Väder, vind och trafik har slitit på bron, och det är nu...
2019-06-24 - Byggvärlden
Getingmidjan i Stockholm är en av de mest trafikerade järnvägssträckorna landet. I sommar går upprustningen av anläggningen in i ett av de...
2019-06-13 - Husbyggaren
Maj 2019 Gyproc Handbok kom första gången 1977 och har kommit ut i nya upplagor med jämna mellanrum, nu är det nästan nio år sedan sist....
2019-06-13 - Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
Nio nya ledamöter till IVA 13 juni 2019 Dela:...
2019-06-10 - Noordiska Projekt
Tata Steel gläder sig åt att kunna meddela att man som världens första stålföretag godkänts för att driva ett EDP-program (Environmental...
2019-06-10 - Bygga Stockholm
Folke Bernadottes bro, en ny gångbro över Djurgårdsbrunnsviken har i början av juni levererats och monteras nu färdigt på plats. Dela...
2019-06-08 - Betong.se
NCC är överens med Trafikverket om att bygga en ny bro över Kalix älv på E4:an. Den nya bron öppnar för tyngre transporter och ordervärdet...
2019-06-03 - Svensk Verkstad
En framtidsspaning av BE Groups Max Fjaestad. Hur utvecklar sig stålmarknaden framöver? Efterfrågan, handelshinder, råvarupriser och...
2019-05-28 - Sveriges Radio
Det väldiga projektet för SSAB, LKAB och Vattenfall att bli fossilfria går vidare. Nu börjar den första pilotanläggningen ta form ute på...
2019-05-27 - Byggnyheter.se
Det finländska planerings- och konsultföretaget inom byggbranschen Sitowise har undertecknat ett avtal om att förvärva samtliga aktier i...