SSAB_GreenCoat

Ändrade konstruktionsregler EKS11

EKS ändras kontinuerligt för att undvika omotiverad materialåtgång och ökande kostnader, den första juli träder EKS11 i kraft.

I den nya versionen av konstruktionsreglerna finns en hel del ändringar att hålla reda på. Nedan är exempel på några av ändringarna i avdelning E för stålkonstruktioner och ett urval av ändringar under övriga avdelningar. 

EKS Avdelning E – Tillämpning av EN 1993 – Dimensionering av stålkonstruktioner

1 a § Komplettering av allmänt råd med att provningen avser kompletterande oförstörande provning.

Motivering: Förtydliga att reducering av provning avser den oförstörande provningen. Frågor har förekommit om reduceringen även avser den okulära kontrollen. Den okulära kontrollen ska dock alltid göras för 100 % av svetsarna.

19 § Komplettering av allmänt råd om att för statiskt och kvasistatiskt belastade konstruktioner behöver inte högre utförandeklass än EXC2 väljas.

Motivering: Att välja en högre utförandeklass för svetsar än EXC2 ger ingen större säkerhet mot brott eftersom en högre begränsning av bland annat antalet porer än den som ges av svetskvalitetsklass C enligt EN-ISO 5817 inte ger någon högre säkerhet mot brott för en statisk belastad konstruktion.

  • Ändrade regler om kontroller
  • Ändrade regler om lastkombinationer
  • Ny modell för last från fordon i byggnader och på gårdsbjälklag
  • Ändrade regler för indelning i brandsäkerhetsklasser
  • Nya regler om brandskydd för Br0-byggnader
  • Ändrade regler om trapphus som enda utrymningsväg
  • Ändrade regler om brandpåverkan för utomhuskonstruktioner
  • Ändrade regler om snölast
  • Ändrade regler om vindlast
  • Nya och ändrade regler om olyckslast

Boverket går det att läsa mer om ändringarna i EKS.

Källa: Boverket

 


Aktuella nyheter

2019-04-18 - Industripress.se
SSABs dotterbolag Tibnor förvärvar ståldistributionsdelen från Sanistål, Danmarks näst största ståldistributör. Förvärvet offentliggjordes...
2019-04-14 - Svenskbyggtidning.se
Den 1 april i år tillträdde Anders Paulsson som VD för hallbyggarkoncernen Borgas svenska bolag Borga Plåt AB. Han kommer närmast från...
2019-04-10 - Noordiska Projekt
SSAB offentliggjorde idag lanseringen av Strenx® 1100 Plus bandstål. Det är ett nytt varmvalsat, höghållfast stål med unika egenskaper för...
2019-04-10 - Hållbart Byggande
IVL Svenska Miljöinstitutet har vidareutvecklat det branschgemensamma verktyget för att beräkna byggnaders klimatpåverkan. Med hjälp av...
2019-04-10 - Sveriges Radio
Regeringen satsar ytterligare 100 miljoner kronor om året på miljöåtgärder för den svenska industrin.  Det är en del av vårbudgeten som...
2019-04-04 - Infrasverige.se
SSAB:s mångåriga kund, ViaCon i Polen, har tillverkat de korrugerade plåtar som används till ett brobygge i Ras Al Khaimah i Förenade...
2019-04-02 - Metal Supply SE
Foto: Teiksma Buseva....
2019-04-01 - Industritorget.se
I fredags tog Olle Spetz från Viskastrandsgymnasiet i Borås hem SM-guldet under finalen för unga plåtslagare, som arrangerades i...
2019-03-22 - Sveriges Radio
I veckan arrangerarades arkitekturgalan där årets tema var återanvändning. Står byggsektorn inför ett skifte där mer av det som slängs kan...
2019-03-19 - Tidningen Arkitekten
Entrén Bifrost ritades av arkitekter på Varg arkitekter och består av en fem ton tung stålplåt fäst i två järnmalmsbumlingar. Det var i...