Stockholms Plåt & Gummiperforering SPG AB

Svetsteknik för konstruktörer, WfD-B

Datum: 2017-11-21-2017-11-22 | Sista anmälningsdag: 2017-11-19

Svetsning är en viktig process vid tillverkning av stålkonstruktioner. Det är också en s.k. "speciell process”, eftersom kvaliteten inte kan tillföras genom efterföljande kontroller, utan måste ”säkras” genom hela flödet från materialvalet till slutkontrollen av den färdiga konstruktionen. Man tillämpar därför bl. a. standarderna SS-EN ISO 3834 (Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material) och SS-EN 1090 (Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner) för styrning av svetsarbetet.

Denna kurs behandlar ett antal viktiga faktorer som en stålkonstruktör bör känna till, som t ex vilka svetstekniska faktorer som bestämmer en stålkonstruktions funktionsstablitet, olika viktiga svetstekniska begrepp och krav liksom bakgrunden till dessa, skillnaden mellan olika smältsvetsmetoder, diskontinuiteter (fel), nivåer enl. SS-EN ISO 3834, svetsprocedurkvalificering osv.

Program

Dag1: Svetsmetoder och svetsningens materialpåverkan ink. svetsbeteckningar
• Svetsning är en chockvärmebehandling - introduktion.
Kortfattad historik, samt några svetsteknologiska definitioner och begrepp.
• De vanligaste smältsvetsmetoderna.
Faktorer som påverkar valet av svetsmetod. Skillnaden mellan verkstads- och montagesvetsning. Genomgång av svetsning med belagd elektrod (MMA), gasmetallbågsvetsning (MIG/MAG), gasbågsvetsning (TIG), pulverbågsvetsning (UP) och bultsvetsning.
• Svetsningens materialpåverkan.
­ Definition av svetsbarhet, svetsgods och värmepåverkad zon (HAZ), sträckenergi (heat input), kolekvivalenter (CEV och CET), behov av förhöjd arbetstemperatur, krav på max mellansträngstemperatur och värmebehandling efter svetsning.
• Konstruktionsstål.
­ Standarder, typ av materialcertifikat och hur dessa läses.
• Svetsbeteckningar och fogutformning vid svetsning med övningar.

Dag 2: Kvalitetsäkring och inspektionsmetoder vid svetsning
• Uppbyggnad av en svetsplan och svetsdatablad (WPS) - översiktligt.
• Kvalitetssäkring vid svetsning.
­ Uppbyggnad av kvalitetssystem för svetsproduktion. Uppgifter, ansvar, metoder och krav enligt ISO 3834-serien.
• Diskontinuiteter och formavvikelser - svetsklasser.
­ Svetsklasser SS EN ISO 5817: Svetsfel, acceptansnivåer, orsaker och åtgärd.
• Provningsmetoder vid svetsning.
­ Förstörande- (dragprov, bockprov, slagprov ”CNV, Charpy V-Notch”, hårdhet) och oförstörande provningsmetoder (Magnet, Penetrant, Ultraljud & Visuell).

Datum och tid: Tis-ons den 21-22 nov 2017 kl. 9-16
Plats: Stålbyggnadsinstitutet, Kungsträdgårdsgatan 10, Stockholm
Lärare: Nils Stenbacka, Professor & IWE och Ali Bahrami, M.Sc & IWE

Kurslitteratur: Karlebo Svetshandbok, Klas Weman 2016, och Power Point i digital form (PDF).
Kursintyg: Fås efter genomförd kurs.
Kostnad: Medlem i SBI: 11 500 kr. Övriga: 14 900 kr. Priset inkluderar kurslitteratur, lunch, fika och kursintyg. Moms tillkommer med 25%.
 
Anmälningsformulär

Kontaktperson

Fakturaadress

SKANSKA: Fakturan ska innehålla en 3-ställig kodsträng som består av projektnummer (5-6 siffror), aktivitet (1-15 siffror) samt resurs (4 siffror).

Jag anmäler följande personer (för- och efternamn): **

SPAM-skydd!
Fyll i svaret på följande, i rutan ovan, för att fullfölja din anmälan, vad blir 4-1?

Villkor

Återbud eller ändring av deltagare meddelas SBI senast en vecka innan kursstart, vid senare avanmälan debiteras deltagaravgiften.


* Obligatoriska fält..
** Minst en deltagara och ett evenemang per deltagare måste anges! Glöm inte dig själv om du ska deltaga.

Aktuella nyheter