Kontrollbolaget_Nästa Generation_panorama_20170808

Avancerad dimensionering av svetsförband i stålkonstruktioner, SK10

Datum: 2018-04-24-2018-04-26 | Sista anmälningsdag: 2018-04-23


Målgrupper:
Beräkningsingenjörer och konstruktörer som dagligen arbetar med hållfasthetsanalyser och har erfarenhet av EK3, EN 13001, DNV:s Code of Practise eller IIW:s rekommendationer för analys av utmattningsbelastade svetsförband.

Finita Elementmetoden (FEM) har varit tillgänglig under lång tid och blivit ett mycket utnyttjat verktyg för hållfasthetsanalyser. Trots detta är det fortfarande svårt att finna praktiska anvisningar om hur man bygger och utvärderar resultaten från FE-modeller av svetsförband i stålkonstruktioner.

Syftet med utbildningen är att ge ingenjörsmässiga anvisningar för hur de svårigheter som uppstår vid utvärdering av FEM-analyser kan lösas med en rimlig arbetsinsats. Ett stort antal specialanpassade datorprogram för analyser av strukturer i olika situationer finns på marknaden, men den här kursen fokuserar på generella FE-program utan att referera till något speciellt varumärke.

En stor del av tiden läggs på att diskutera bra och dåliga val vid modellering och utvärdering av FE-modellen samt förslag på hur det stora antalet fallgropar som finns skall kunna undvikas.
Den sista kursdagen vänder sig till konstruktörer och beräkningsingenjörer som dels vill förstå lite mer om bakgrunden till SS-EN 1993-1-9 och dels sätta den i relation till andra moderna standarder när det gäller utmattningsbelastade, svetsade konstruktioner.

Kursen passar bra till olika typer av industrigrenar, oberoende om man konstruerar broar, traversbanor, master, skorstenar, vindkraftverk, kranar, oljeborrplattformar eller någon annan tillämpning.
Den som enbart är intresserad av statiskt belastade svetsförband kan välja att närvara enbart dag 1. För att tillgodogöra sig dag 2 krävs kunskaper motsvarande de som behandlas under dag 1.

Den som enbart är intresserad av att jämföra olika standarder (dag 3) behöver kunskaper motsvarande de som behandlas under dag 1 och 2. 

Program

Dag 1: Allmänt om FEM och statiskt belastade svetsförband
- Genomgång av SS-EN 1993-1-8 avseende svetsförband.
- Modellering. Hur väljer jag mellan balk-, skal- respektive volymselement?
- Tips och råd i samband med att man bygger en FE-modell.
- Singulära punkter.
- Kvalitetssäkring av FE-modeller. Kontroller och rimlighetsbedömningar.
- FE-analyser av statiskt belastade svetsförband.
- Utvärderingsmetoder för statiskt belastade svetsförband.

Dag 2: Dimensionering av utmattningsbelastade svetsförband
- Kort rekapitulation om utmattning av svetsade konstruktioner.
- Utvärderingsmetoder: Nominell metod, Hot Spot-metoden, Effective Notch-metoden.
- Tips och råd för att undvika fallgropar.
- Problem med modellering av kälsvetsförband.
- Livslängdsuppskattningar.
- Hantering av belastningskollektiv.

Dag 3: Jämförelse mellan hur olika standarder ser på utmattning av svetsförband
- Genomgång av SS-EN 1993-1-9.
- Genomgång av IIW:s rekommendationer.
- Jämförelse mellan EK3, IIW, EN 13001 och DNV:s code of practise.
- Fleraxliga spänningstillstånd vid utmattningsbelastning – hur hanteras det?
- Brottmekaniska analyser av svetsförband.
- Töjningsmätningar: tips och råd.

Kurslitteratur: Boken Recommendations for Fatigue Design of Welded Joints and Components (A. Hobbacher ISBN 9783319237565), SS EN 1993-1-8, SS EN 1993-1-9 och OH-material.

Kursintyg: Fås efter genomförd kurs.

Kostnad: Medlem i SBI: 16 500 kr för hela kursen eller 6 700 kr/dag.
Övriga: 21 500 kr för hela kursen eller 8 700 kr/dag.
Priset inkluderar kursbok, OH-material i digital form (PDF), lunch, fika och kursintyg. Moms tillkommer med 25%.

OBS! Det går också bra att anmäla sig till enstaka kursdagar!

 

  

Anmälningsformulär

Kontaktperson

Fakturaadress

SKANSKA: Fakturan ska innehålla en 3-ställig kodsträng som består av projektnummer (5-6 siffror), aktivitet (1-15 siffror) samt resurs (4 siffror).

Jag anmäler följande personer (för- och efternamn): **

SPAM-skydd!
Fyll i svaret på följande, i rutan ovan, för att fullfölja din anmälan, vad blir 4-1?

Villkor

Återbud eller ändring av deltagare meddelas SBI senast tisdag den 17:e april, vid senare avanmälan debiteras deltagaravgiften.


* Obligatoriska fält..
** Minst en deltagara och ett evenemang per deltagare måste anges! Glöm inte dig själv om du ska deltaga.

Aktuella nyheter

2017-12-12 - Cision
Den svenska råstålsproduktionen uppgick till 417 tusen ton under oktober 2017. Det är en ökning med 12,7 procent jämfört med samma månad...
2017-12-08 - Svensk Verkstad
Norrländska IBEROBOT är ledande inom punktsvetsning i Skandinavien. Nu ökar trycket på de egentillverkade maskinerna och på...
2017-12-08 - Kvalitetsmagasinet
Sis, Swedish Standards Institute, har 293 tekniska kommittéer som arbetar med att utveckla standarder inom allt från socialt ansvarstagande...
2017-12-01 - Dagens industri
Branschorganisationen Byggmaterialhandlarna har rekryterat Monica Björk till ny vd för bolaget.
2017-11-30 - Tidningen Arkitekten
I nästa års budget får Boverket femton miljoner kronor av regeringen för att satsa på arkitektur, men eftersom regeringens...
2017-11-29 - Svensk Verkstad
SSAB har levererat stålet till nya isrinken i Kristiansund. De stora profilerna krävde en kran på 300 ton och en på 200 ton för att komma...
2017-11-28 - MyNewsdesk Sweden
Arkitekturgalan 2017 arrangerades idag den 28 november och blev en av de mest välbesökta någonsin. Stålbyggnadsinstitutet var stolt partner...
2017-11-23 - Byggindustrin
Charlotte Bergman och Kristina Gabrielii har utsetts till lagledare i tävlingen Transformativ infrastruktur. Båda ser fördelarna med nya...
2017-11-22 - Svensk Verkstad
Nya stålet SSAB M43 får mycket höga värden för hårdhet och slaghållfasthet efter härdning i vanligt vatten utan att behöva anlöpas efter...
2017-11-20 - Svensk Verkstad
Succé för stålets superhjältar på Elmia Subcontractor. Stålets superhjältar. Det har varit ett fokus för SSAB under årets Elmia...