Stockholms Plåt & Gummiperforering SPG AB

Årsmöte 2017 - 26:e april

Datum: 2017-04-26 | Sista anmälningsdag: 2017-04-26

Välkommen på Årsmöte den 26:e april där SBI kommer redovisa 2016 års verksamhet. Mötet kommer att äga rum på Westmanska Palatset, Holländargatan 17. Mötet är öppet för SBI:s medlemmar tillika intressenter i Stiftelsen för Svensk Stålbyggnadsforskning.

  • Lunch kl. 12:00-13:30
  • Seminarium kl. 13:30-15:00
  • Årsmöte kl. 15:00-17:00

Lunch serveras klockan 12:00 med efterföljande seminarium (kl. 13:30-15:00). 

Direkt efter seminariet hålls årsmötet vilket beräknas vara avslutat senast kl. 17.

Ange i anmälningsformuläret om ni avser att vara med på lunchen, seminariet och årsmötet eller bara årsmötet.

I anslutning till årsmötet finns möjlighet för representanter från medlemsföretagen att vara med på ett kostnadsfritt seminarium, direkt före årsmötet.
Vår förhoppning är att seminariet ska belysa aktuella och intressanta frågor rörande byggindustrins framtid.

Program för seminariet

Sara Elfving, Boverket
Johan Deremar, Sveriges Byggindustrier
 

Kurt kommer att presentera den av regeringen nyligen skapade kommittén som har till uppgift att se över byggreglerna i Sverige. Syftet med översynen är att modernisera regelverken och därmed gynna ökad konkurrens och ökat bostadsbyggande. Vad kan tänkas komma ut från detta arbete?

Sara kommer att presentera hur Boverket arbetar med miljöfrågor kopplat till byggprodukter. Vad säger t.ex. det Byggproduktförordningen och avsnittet om hållbar användning av naturresurser och hur arbetar Boverket vidare med frågan?

Johan kommer att presentera Sveriges Byggindustrier syn på aktuella omvärldshändelser som t.ex. Brexit och USA:s nya president. Går det att säga något om hur dessa och liknande händelser kan komma att påverka den svenska byggindustrin?

Klicka här för karta till Holländargatan 17!

Westmanska Palatset

 

 


Aktuella nyheter