Stockholms Plåt & Gummiperforering SPG AB

Vägledning för Val av utförandeklass, EXC, för bärverk i stål

Under hösten genomfördes SBUF-projektet 13259 där SBI varit en deltagare. Syftet med projektet har varit att ta fram ett förslag till rekommenderade nivåer på utförande och kontroll för bärverk i stål som dimensioneras enligt EKS, och som kan utgöra stöd till Boverkets vägledningstext om val av utförandeklass (EXC) för bärverk i stål.

Slutrapporten går att ladda ner här!


Aktuella nyheter