Stockholms Plåt & Gummiperforering SPG AB

Ny medarbetare på Stålbyggnadsinstitutet, Anton Holmberg

Från och med den 2 maj 2017 fick Stålbyggnadsinstitutet tillskott i form av Anton Holmberg. Anton är utbildad civilingenjör inom väg- och vattenbyggnad från LTU och kommer närmast från arbete som arbetsledare inom bostadsproduktion.

Som ingenjör och projektledare på SBI kommer Anton jobba med att på sikt stötta VD Björn Åstedt arbete i dels den tekniska verksamheten, men även inom satsningarna på standardisering, hållbarhet etc.

-          Otroligt spännande att bli del av det arbete som SBI gör på daglig basis, samt att vara med och profilera stålet som byggnadsmaterial. Jag har mycket att lära mig och ta in när det kommer till institutets arbete, men hoppas jag kan bidra med mina kunskaper från byggproduktion både internt och till medlemsföretagen. Genom mitt driv av att lära mig nya saker och genom viljan att förnya branschen ska jag förhoppningsvis vara snabbt på banan, säger Anton Holmberg.

 -          Vi på SBI är mycket glada att kunna välkomna Anton till kansliet. Med färska erfarenheter från produktionssidan och stor nyfikenhet att lära sig mer om stålbyggnad är vi säkra på att Anton på sikt kommer att bli en viktig kugge i SBI:s verksamhet, säger Björn Åstedt.


Aktuella nyheter