Conenctor

Årsmöte 2017

Välkommen på Årsmöte den 26:e april där SBI kommer redovisa 2016 års verksamhet. Mötet kommer att äga rum på Westmanska Palatset, Holländargatan 17. Mötet är öppet för SBI:s medlemmar tillika intressenter i Stiftelsen för Svensk Stålbyggnadsforskning.

Välkommen på Årsmöte den 26:e april där SBI kommer redovisa 2016 års verksamhet. Mötet kommer att äga rum på Westmanska Palatset, Holländargatan 17. Mötet är öppet för SBI:s medlemmar tillika intressenter i Stiftelsen för Svensk Stålbyggnadsforskning.

  • Lunch kl. 12:00-13:30
  • Seminarium kl. 13:30-15:00
  • Årsmöte kl. 15:00-17:00

Lunch serveras klockan 12:00 med efterföljande seminarium (kl. 13:30-15:00). 

Direkt efter seminariet hålls årsmötet vilket beräknas vara avslutat senast kl. 17.

I anslutning till årsmötet finns möjlighet för representanter från medlemsföretagen att vara med på ett kostnadsfritt seminarium, direkt före årsmötet.
Vår förhoppning är att seminariet ska belysa aktuella och intressanta frågor rörande byggindustrins framtid.
 
Talare på seminariet

Kurt kommer  att presentera den av regeringen nyligen skapade kommittén som har till uppgift att se över byggreglerna i Sverige. Syftet med översynen är att modernisera regelverken och därmed gynna ökad konkurrens och ökat bostadsbyggande. Vad kan tänkas komma ut från detta arbete? Passa på att och träffa Kurt redan nu i uppstarten av arbetet! Vilka frågor vill vi att Kurt ska ta med sig till Närings­departementet?

Kurt Eliasson, Kommittén för modernare byggregler

 

Sara kommer att presentera hur Boverket arbetar med miljöfrågor kopplat till byggprodukter. Vad säger t.ex. det Byggproduktförordningen och avsnittet om hållbar användning av naturresurser och hur arbetar Boverket vidare med frågan?

Ta chansen och hör vad som händer på EU-nivå inom detta område, kanske går det också att skicka med något till Bryssel.

Sara Elfving, Boverket

 

Johan kommer att presentera Sveriges Byggindustrier syn på aktuella omvärldshändelser som t.ex. Brexit och USA:s nya president. Går det att säga något om hur dessa och liknande händelser kan komma att påverka den svenska byggindustrin?

Johan får den svåra utmaningen att försöka se i spå kulan vad sådana händelser kan få för effekt på branschen.

Johan Deremar, Sveriges Byggindustrier

 

Klicka här för karta till Holländargatan 17!


Aktuella nyheter