Conenctor

Stålkonstruktionsteknik AB

Sandhamnsgatan 23 115 28 Stockholm
08-501 295 74
info@stkt.se
http://www.stkt.se

Stålkonstruktionsteknik AB - sedan 1996

Stålkonstruktionsteknik är ett kunskapsbaserat konsultföretag som sedan 1996 arbetat med kvalitetssäkring av stålkonstruktioner enligt gällande normer och regler.

Det är främst BSK 07, PBL, EES (BKR) samt nu också enligt EU-standarden SS-EN 1090 (för utförande och kontroll, se SS-EN 1090-2), det nya regelverket för stålkonstruktioner som träder i kraft nu under 2012. Se t.ex. SBI,s hemsida “www.sbi.se” för mer information om SS-EN 1090,s olika delar.

Som sakkunnig stål hjälper vi beställare, kontrollansvariga och entreprenörer med granskning, kontroll och besiktning av stålkonstruktioner.

Det kan vara kontroll och besiktning av nyproduktion, om- och tillbyggnad av äldre bärande stålkonstruktioner, exempelvis stommar, gårdsbjälklag och balkonger.

Vi har utfört flera utredningar av korrosionsskador och renoveringsbehov inklusive åtgärdsförslag avseende bl.a äldre gårdsbjälklag, trappor och balkonger åt fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

Vi utför även fortlöpande underhållsbesiktning av befintliga stålkonstruktioner för att fastställa underhålls- och/eller målningsbehov.

Oavsett om det är nyproduktion eller ombyggnad/ommålning hjälper vi till med kontroll av rostskydds- och brandskyddsmålning , t.ex. att rätt förbehandling är utförd, att applicering sker under rätt omständigheter och att avsedd skikttjocklek uppnås

Vi kan också hjälpa till med analyser och svetsbarhets-bedömningar av stål i äldre konstruktioner där stålkvaliteten inte är känd. Ni erhåller uppgifter om kolekvivalenten (CEV) samt ev. legeringsämnen och föroreningar i materialet. Genom dragprov kan vi också hjälpa till att bestämma stålets hållfasthetsegenskaper.

Vi innehar bl.a kunskapsintyg för TR-Stål/N samt intyg “Kvalificering av svetskontrollant” (Svetskommissionen).

Kontakta oss gärna om Ni behöver hjälp eller har några frågor avseende stål i byggkonstruktioner.


Aktuella nyheter