Stockholms Plåt & Gummiperforering SPG AB

Safe Control Materialteknik AB

Tillgängligheten 1, 417 01 Göteborg
031-656470
info@safecontrol.se
http://www.safecontrol.se
Lars Andersson / VD, 031-656486, lars.andersson@safecontrol.se Catarina Wernlund / Marknadschef, 031-656493, catarina.wernlund@safecontrol.se

Safe Control Materialteknik är ett komplett, fristående och ackrediterat laboratorium som vänder sig till företag som har behov av att kvalitetssäkra, analysera eller på annat sätt undersöka ett material. Verksamheten är uppbyggd kring de fem produktionsenheterna kemi, mekanisk provning, mekanisk verkstad, metallografi och miljö. Safe Control vänder sig till en bred marknad samt har ett väl utvecklat samarbete med andra kontrollföretag och med de olika klassningssällskapen.

Tjänster
Kemi: materialanalyser, analys av beläggningar, sodasmälter, korrosionsprovning
Miljö: asbestanalyser, vattenanalyser, andra miljöanalyser
Mekanisk provning: drag-, bock-, slag-, hårdhets-provning, provning av svets och svetsförband
Mekanisk verkstad: egen tillverkning av provstavar
Metallografi: fraktografi, okulära undersökningar, replikaprovning, ferrithaltsmätning, makro- och mikroanalys.
Safe Control genomför även haveri- och skadeundersökningar.


Aktuella nyheter