Stockholms Plåt & Gummiperforering SPG AB

Annonsera i tidningen

Stålbyggnad – Nordens största stålbyggnadstidning

Tidningen Stålbyggnad har sin huvudsakliga utgivning i Sverige där den finns på de flesta konstruktions- och arkitektkontor samt hos stålbyggare, beställare mfl. Därigenom når tidningen ut till ett mycket stort antal läsare. Upplagan ökar ständigt från nummer till nummer.

Tidningen Stålbyggnad har även ett stort antal läsare över hela Norden och speciellt många i Norge då SBI sedan ett par år tillbaka har ett samarbete med Norsk Stålforbund som sprider en Norsk upplaga av tidningen till konsulter, arkitekter, entreprenörer och beställare.

Att annonsera i Tidningen Stålbyggnad gör att ditt företag syns på hela den nordiska stålbyggnadsmarknaden. Tidningen Stålbyggnads läsare är alla som på ett eller annat sätt är aktiva inom stålbyggandet, exempelvis Konstruktörer, Arkitekter, Stålproducenter, Byggherrar, Beställare, Entreprenörer, Verkstäder, Grossister med flera. Upplagan är 10 000 exemplar därmed ca 14 000 läsare!

Prislistor/prices

Prislista svenska

Prices in English

Annonseprisliste Norge

Digitalt material

 

Rabatt för medlemmar

Företag som är medlemmar i Stiftelsen Svensk Stålbyggnadsforskning erhåller 25% medlemsrabatt.Vid samtidig bokning av två utgåvorna erhålles 5% rabatt och vid fyra utgåvor erhålls 10%. Vi tar emot bilagor för inbladning, begär offert. Moms tillkommer på ovanstående priser.

Kontaktuppgifter

Annonsavdelningen Stålbyggnad
Migge Sarrión
Box 2076
194 02 Upplands Väsby
Tel:08-590 771 50.
E-post: annons@sbi.se

 

Övrigt

För att vi skall kunna garantera att din annons blir som
du tänk dig MÅSTE utskriftsprover ALLTID bifogas. Om vi får digitala
annonser som inte följer ovanstående villkor, så rättar vi om möjligt
till det, mot självkostnadspris. Ring gärna och fråga oss om du är
osäker på hur du ska göra.

Materialet sänds till:

Kristina Sandberg
Edita Bobergs AB, Box 721, 721 20 Västerås
Tel dir 021-81 55 40, 073-684 46 18
E-mail: kristina.sandberg@editabobergs.se


Aktuella nyheter