SBD_big

Kursinbjudan och anmälan SBP-N

Certifierad Stålbyggnadskonstruktör

SBI:s återkommande kurspaket i Stålbyggnadsprojektering av byggnadsverk av normal art, SBP-N är anpassad till kraven i SBI:s kravregler C02 punkt 2.3-2.5 för Nordcerts certifiering av stålbyggnadskonstruktörer, CSK.

Kursmoment är:
Utformning och dimensionering - Hallbyggnader, 2 dagar
Utformning och dimensionering - Flervåningsbyggnader, 2 dagar
Projektering och utförande, 2 dagar

För att bli godkänd på kursen krävs att inlämningsuppgifter och tentamen genomförs med godkänt resultat.

För att ge en fingervisning om nivån på kursmomentet Tentamen finns en ex-tenta publicerad här. Skrivtiden är 5h med angivna hjälpmedel och rättning sker på egen hand.

Förkunskapskrav: Eurokoder

OBS! Kursen kan också läsas enbart för att sätta sig in i användningen av eurokoderna utan att göra inlämningsuppgifter och tentamen.

Höstens kursomgång startar 20:e oktober 2015 med de tre kurstillfällena utspridda under hösten och vintern. 

Anmälan genom länken här!


Aktuella nyheter